Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

DOSTOPNOST

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož se zavezuje, da bo omogočal dostopnost osrednjega spletišča Zavoda v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče JERUZALEM-SLOVENIJA.SI .

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

• odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
• prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
• navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje spletišča,
• omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
• omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče JERUZALEM-SLOVENIJA.SI je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča JERUZALEM-SLOVENIJA.SI nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot
jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
• različne kompleksne tabele s podatki,

Priprava izjave o dostopnosti

• Ta izjava je bila pripravljena 18. julija 2022 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču JERUZALEM-SLOVENIJA.SI kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski
pošti na naslov našega Zavoda, ki je dotično vsebino objavil:

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
Grajski trg 3
2270 Ormož
Tel: 02 741 53 56
info@jeruzalem-slovenija.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za
informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 78 83 84
gp.ijs@gov.si