V letu 2022 je Destinacija Jeruzalem Slovenija vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma pridobivanje znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION. Z vstopom v Zeleno shemo smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe.

V sodelovanju z Hostlom Ormož, ki je v postopku za pridobitev okoljskega znaka Green Key (Zeleni ključ), vas vabimo na

 

POSVET

 

SPODBUJANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV ZA RAZVOJ TRAJNOSTNIH MODELOV - PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V DESTINACIJI JERUZALEM SLOVENIJA

 

dne 15. 06. 2022, ob 16. uri v Rdeči dvorani v Gradu Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož (1. nadstropje)  

 

V letu 2022 je Destinacija Jeruzalem Slovenija vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma  pridobivanje znaka Slovenia Green Destination. Z vstopom v Zeleno shemo smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru pridobitve znaka Slovenia Green Destination bomo podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma, izvedli anketiranje prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva ter še mnoge druge predpisane aktivnosti. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov in turističnega gospodarstva  za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, Cuisine, Attraction, Park, Travel Agency, Beach, ki jih pridobijo ponudniki po predhodni pridobitvi  enega od okoljskih znakov, ki jih priznava Zelena shema Slovenskega turizma / Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife idr.).

 

PROGRAM POSVETA:

-          Uvodni pozdravi  (Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož);  

-          Predstavitev strategije, razvojnih načrtov, programov dela, ciljev na področju turizma (Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož);

-          Predstavitev Zelene sheme, trajnostnih znakov za ponudnike  in izvedenih aktivnosti destinacije za pridobitev ohranjanje znaka Green Destination (Anita Bolčevič, Zelena koordinatorica);  

-          Spodbujanje turističnih ponudnikov k odgovornemu ravnanju do okolja in družbe in primeri dobre prakse (Astrid Prašnikar, ROS.TURIST – Inštitut za odgovorni turizem);  

-          Motivacijske zgodbe nosilcev trajnostnega znaka izkušnje ob pridobivanju okoljskega znaka (Jožica Polajnko – Bioterme Mala Nedelja);

-          Odgovorna raba vode in odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami in trdimi odpadki (Ludvik Hribršek – Komunalno podjetje Ormož);

-          Prilagajanje na podnebne spremembe (Roman Rozman, Občina Ormož);

-          Odgovorna raba energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (Davorin Korpar – podjetje Opsen);

-          Trajnostna mobilnost v občini (Boris Novak, Občina Ormož);

-          Pravično in enakopravno zaposlovanje ter zagotavljanje varnosti pri delu in poslovanju (Astrid Prašnikar, ROS.TURIST – Inštitut za odgovorni turizem) 

 

Posvet bomo zaključili s predstavitvijo in slavnostnim podpisom ZELENE POLITIKE (v prilogi) s strani občine - župana in turističnega gospodarstva ter podpisom Etičnega kodeksa v turizmu (Turistična zveza Slovenije - https://www.turisticna-zveza.si/publikacije.php?id=ostalo&stran=2).

 

V želji, da z vašo aktivno udeležbo prispevate k našemu skupnemu delovanju pri razvoju turizma, kakršnega si v Destinaciji Jeruzalem Slovenija želimo, vas vabimo, da se nam pridružite na POSVETU.

 

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite do  torka 14. 06. 2022 na elektronski naslov zelene koordinatorice anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si.

 

S spoštovanjem,                                  

 

Anita Bolčevič        Andrej Vršič
Zeleni koordinator direktor
Javni zavod TKŠ Ormož Javni zavod TKŠ Ormož

 

 

Vabilo_Posvet_Spodbujanje tur_ponudnikov_RazvojTrajnostnihModelov_DJS.pdf