Glavni cilj je spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativno partnerstvo. Multiplikacijske učinke bomo dosegli z nadgradnjo Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, iz območja LAS UE Ormož in s skupnimi kakovostnimi promocijskimi akcijami povečali prepoznavnost Destinacije Jeruzalem Slovenija.