S Kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želimo poudariti, izpostaviti in povečati prepoznavnost destinacije in
ponudnikov nastanitvenih obratov
na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija.

RAZPIS

 

za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke

JERUZALEM SLOVENIJA

za nastanitvene obrate Destinacije Jeruzalem Slovenija 2021.

 

S Kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želimo poudariti, izpostaviti in povečati prepoznavnost destinacije in ponudnikov nastanitvenih obratov  na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija.

 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, registrirane na območju podeljevanja pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija za izvajanje storitev - ponujanje nastanitvenih obratov in izpolnjujejo naslednja pravila in splošne pogoje.

 

 KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se uporablja za označevanje lokalne KAKOVOSTI na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija:

pridelkov (npr. sadja, zelenjava, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.);

jedi in pijač na gostinski način;

rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja;

turističnih prireditev in dogodkov;

hiša vina;

nastanitvenih obratov in

turističnih doživetij.

 

 

Podeljena pravica do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA velja za nastanitvene obrate tri (3) leta. Po pretečenem času mora biti nastanitveni obrat ponovno ocenjen in pravica do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA podeljena za naslednje obdobje.

 

 

Rok prijave:

Datum ocenjevanja:

Lokacija ocenjevanja:

Kategorija ocenjevanja:

27. 8. 2021

8. 9. 2021

Ocenjevanje nastanitvenega obrata DJS po programu in dogovoru s koordinatorjem ocenjevanja.

Ocenjevanje

nastanitvenih obratov

DJS.

 

 

V paketu dokumentacije za prijavo in ocenjevanje ponudbe s KBZ Jeruzalem Slovenija, ki jo pošljete do 27. 8. 2021, naj bodo izpolnjeni naslednji dokumenti:

-       Vloga za dodelitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija in vpis v Register uporabnikov KBZ Jeruzalem Slovenija;

-       Prijava nastanitvenega obrata za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija - za vsako nastanitev svoja prijava;

-       Parafiran vzorec pogodbe (s parafiranjem vzorca pogodbe vlagatelj potrjuje, da je seznanjen z vsebino pogodbe, ki jo bo podpisal po prejetju sklepa o uporabi znamke) ali

-       ponudniki, ki so že podpisali Pogodbo pri ocenjevanju drugih kategorij Aneks k pogodbi (s parafiranjem vzorca Aneksa k pogodbi vlagatelj potrjuje, da je seznanjen z vsebino Aneksa, ki ga bo podpisal po prejetju sklepa o uporabi KBZ JS).

Razpis KBZ JS - nastanitveni obrati DJS.pdf

Vloga za podelitev pravice do uporabe KBZ JS 2021.doc

Prijavnica_NO KBZ JS.doc

Pogodba KBZ JS 2021.pdf

Aneks k Pogodbi za pridobitev KBZ JS 2021.pdf

Razpis in dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in na spletni strani JZ TKŠ Ormož  www.jeruzalem-slovenija.si, FB Javni zavod TKŠ Občine Ormož idr. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne tudi na Javnem zavodu TKŠ Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, kjer še lahko dobite dodatne informacije, ali pokličete telefonsko številko: 02 741 53 56, 051 634 311 ter preko elektronske pošte: tic@jeruzalem-slovenija.si

 

Vlogo s prilogami dostavite ali pošljete do najkasneje petka, 27. 8. 2021:

- po e-pošti: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si ali

- priporočeno po pošti na naslov: Javni zavod TKŠ Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož ali

- osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 02 741 53 56, TIC Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož.

 

Veselimo se sodelovanja, saj se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

 

Glede na epidemiološke razmere, poskrbimo za vašo in našo varnost. Upoštevajmo ukrepe Vlade RS in NIJZ.

 

Razpis (aktivnost ocenjevanja lokalne ponudbe za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS) se izvaja v okviru operacije »Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije Jeruzalem Slovenija« Akronim: PIPDJS (DS 3: Ocenjevanje KBZ JS).