S kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost jedi in pijač na gostinski način ter njihovih ponudnikov na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija.

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve/dogodke , kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 

  • so pridelani oz. proizvedeni, opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih;
  • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način;
  • zagotavljajo ustrezno kakovost;
  • ocenjevanje se izvaja za jedi iz kulinarične piramide Prlekija in za hišne jedi, ki jih gostinski ponudniki prijavijo v ocenjevanje kot jedi s tradicionalno recepturo in živili, ki vsaj v 70 % izhajajo iz območja Prlekije oz. jedi, ki so interpretacija tradicionalnih. Količina porcij in način postrežbe se določi z javnim razpisom za ocenjevanje;
  • ocenjevanje se izvaja za mešane pijače s hišno recepturo in živili, ki vsaj v 70 % izhajajo iz območja Destinacije Jeruzalem Slovenija (LAS UE Ormož in LAS Prlekija);
  • jedi oz. pijače za ocenjevanje morajo biti opremljene s potrdilom o izvoru živil;

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve/dogodke , kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 

•         so pridelani oz. proizvedeni, opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih;

•         so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način;

•         zagotavljajo ustrezno kakovost;

•         ocenjevanje se izvaja za jedi iz kulinarične piramide Prlekija in za hišne jedi, ki jih gostinski ponudniki prijavijo v ocenjevanje kot jedi s tradicionalno recepturo in živili, ki vsaj v 70 % izhajajo iz območja Prlekije oz. jedi, ki so interpretacija tradicionalnih. Količina porcij in način postrežbe se določi z javnim razpisom za ocenjevanje;

•         ocenjevanje se izvaja za mešane pijače s hišno recepturo in živili, ki vsaj v 70 % izhajajo iz območja Destinacije Jeruzalem Slovenija (LAS UE Ormož in LAS Prlekija);

•         jedi oz. pijače za ocenjevanje morajo biti opremljene s potrdilom o izvoru živil;

 

 

 

Glavni poudarki ocenjevanja temeljijo na: izvoru živil, videzu, vonju, okusu ter recepturi, imenu jedi oz. pijače, opisu sestavin ter izvirnih metodah priprave in serviranja jedi oz. pijače. Priprava jedi oz. pijač naj bo kreativna in naj ustreza strokovnim smernicam na področju jedi oz. pijač. Vse kar ni užitno, ne spada na krožnik oz. na / v kozarec. Izogniti se je potrebno neustrezni oz. nepotrebni dekoraciji jedi in krožnikov oz. kozarcev. Vsak vzorec naj pripoveduje celovito zgodbo.

 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se uporablja za označevanje lokalne KAKOVOSTI na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija:

pridelkov (npr. sadja, zelenjava, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.);

jedi in pijač na gostinski način;

rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja;

turističnih prireditev in dogodkov;

hiša vina;

nastanitvenih obratov in

turističnih doživetij.

 

Potek prijave in ocenjevanje jedi in pijač na gostinski način:

 

Rok prijave:

Datum ocenjevanja:

Lokacija ocenjevanja:

Kategorija ocenjevanja:

27. 8. 2021

8. 9. 2021

Pri ponudniku ob dogovorjenem terminu, s strani koordinatorja ocenjevanja.

Ocenjevanje JEDI IN PIJAČ NA GOSTINSKI NAČIN Destinacije Jeruzalem Slovenija (LAS UE Ormož in LAS Prlekija).

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO:

Jedi in pijače na gostinski način, ki ste jih prijavili, pripravite v DVEH VZORCIH (za ocenjevanje in za fotografiranje).

 

Dokumentacija za prijavo in ocenjevanje ponudbe KBZ Jeruzalem Slovenija, ki jo pošljete oz. dostavite do 27. avgusta 2021:

-       Vloga za dodelitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija in vpis v Register uporabnikov KBZ Jeruzalem Slovenija;

-       Prijava jedi in pijač na gostinski način za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija - za vsak izdelek svoja prijava;

-       Parafiran vzorec pogodbe (s parafiranjem vzorca pogodbe vlagatelj potrjuje, da je seznanjen s vsebino pogodbe, ki jo bo podpisal po prejetju sklepa o uporabi znamke) ali

-       Parafiran vzorec Aneksa k Pogodbi o uporabi KBZ JS – v kolikor ste pogodbo za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS že podpisali za katero drugo kategorijo ocenjevana (original Aneks k pogodbi se sklene s ponudniki, nosilci KBZ JS – po ocenjevanju).

 

Razpis KBZ JS 2021 - jedi in pijače.pdf

Vloga za podelitev pravice do uporabe KBZ JS 2021.doc

Prijava-jedi_KBZ-JS.doc

Pogodba KBZ JS 2021.pdf

Aneks k Pogodbi za pridobitev KBZ JS 2021.pdf

Razpis in dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in na spletni strani JZ TKŠ Ormož  www.jeruzalem-slovenija.si, FB Javni zavod TKŠ Občine Ormož idr.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne tudi v TIC-u Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, kjer še lahko dobite dodatne informacije, ali pokličete telefonsko številko: 02 741 53 56, 051 634 311 ter preko elektronske pošte: tic@jeruzalem-slovenija.si

Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje petka, 27. 8. 2021:

- po e-pošti: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si ali

- priporočeno po pošti na naslov: Javni zavod TKŠ Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož ali

- osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 02 741 53 56, TIC Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož.

 

Veselimo se sodelovanja, saj se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

 

Glede na epidemiološke razmere, poskrbimo za vašo in našo varnost. Upoštevajmo odloke in ukrepe Vlade RS in NIJZ.

 

Razpis (aktivnost ocenjevanja lokalne ponudbe za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS) se izvaja v okviru operacije »Povezovanje inovativnega partnerstva Destinacije Jeruzalem Slovenija« Akronim: PIPDJS (DS 3: Ocenjevanje KBZ JS).