S kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost pridelkov in živilskih izdelkov ter njihovih ponudnikov na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija.

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke in živilske izdelke, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 

  • so pridelani oz. proizvedeni, opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,
  • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način, zagotavljajo ustrezno kakovost,
  • izvor idej, živil/gradiv, postopkov izdelave in izvedbe storitev mora biti vsaj 60 % iz območja Destinacije Jeruzalem Slovenija (LAS UE Ormož in LAS Prlekija) oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil oz. gradiv za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji (izjemo predstavljajo temeljna živila npr. sladkor, sol, riž, čokolada).

 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se uporablja za označevanje lokalne KAKOVOSTI pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.), na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija.


 Dokumentacija za 1. prijavo in ocenjevanje ponudbe KBZ Jeruzalem Slovenija, ki jo pošljete do 31. maja 2021:

  • Vloga za dodelitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija in vpis v Register uporabnikov KBZ Jeruzalem Slovenija;
  • Prijava pridelkov in živilskih izdelkov za pridobitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija - za vsak izdelek svoja prijava;
  • Pogodba o uporabi KBZ Jeruzalem Slovenija (se sklene s ponudniki, nosilci KBZ JS – po ocenjevanju).

 

Dokumentacija za ponovno prijavo in ocenjevanje ponudbe KBZ Jeruzalem Slovenija, ki jo pošljete do 31. maja 2021:

  • Prijava pridelkov in živilskih izdelkov za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS;
  • Aneks k Pogodbi o uporabi KBZ JS (se sklene s ponudniki, nosilci KBZ JS – po ocenjevanju).

 

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne tudi v TIC-u Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, kjer še lahko dobite dodatne informacije, ali pokličete telefonsko številko: 02 741 53 56, 051 634 311 ter preko elektronske pošte: tic@jeruzalem-slovenija.si

 

Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje ponedeljka, 31. 5. 2021:

- po e-pošti: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si

- priporočeno po pošti na naslov: Javni zavod TKŠ Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož;

- osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 02 741 53 56, TIC Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož.

 

Veselimo se sodelovanja, saj se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe označene s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA.

 

Glede na epidemiološke razmere, poskrbimo za vašo in našo varnost. Upoštevajmo ukrepe Vlade RS in NIJZ.

 

Ponovni razpis KBZ JS_pridelki in živilski izdelki 2021.pdf

Vloga za podelitev pravice do uporabe KBZ JS 2021_DJS.pdf

Prijava pridelkov in živilskih izdelkov KBZ JS 2021

Pogodba za pridobitev KBZ JS 2021_DJS.pdf

Aneks k Pogodbi za pridobitev KBZ JS 2021.pdf