Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož

Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož pozivam zainteresirano javnost, da poda predloge kandidatov za imenovanje dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Mandat imenovanih članov traja štiri leta.

javni poziv svet zavoda

 JAVNI POZIV.pdf