Letošnje šolsko leto smo se na Gimnaziji Ormož prvič vključili v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (krajše EPAS), katerega cilj je, da mladi spoznamo Evropsko unijo, njene funkcije, njeno delovanje in predvsem to, da se tudi sami čutimo del skupnosti, v kateri živimo.

EPAS

»Guten Tag!«, »Buon Giorno!«, » Bonjour!«, »Goedendag!«, »Gudden Dag!«. To vse so pozdravi, ki pomenijo »Dober dan!«. Nismo jih prevedli v naključne jezike, ampak v uradne jezike držav, ki so leta 1951 ustanovile Evropsko skupnost za premog in jeklo. To je bila predhodnica skupnosti, ki jo danes poznamo pod imenom Evropska unija. Držav ustanoviteljic je bilo 6, Nemčija, Francija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska in Italija. 

Zakaj vam to pripovedujemo? Letošnje šolsko leto smo se na Gimnaziji Ormož prvič vključili v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (krajše EPAS), katerega cilj je, da mladi spoznamo Evropsko unijo, njene funkcije, njeno delovanje in predvsem to, da se tudi sami čutimo del skupnosti, v kateri živimo. 

V ta program je vključenih več šol v Sloveniji in v Evropi. Šole v Sloveniji med sabo tekmujemo za plaketo »šola ambasadorka«, in sicer tako da oblikujemo spletne strani, Facebook strani, pripravljamo dogodke itd. ter na njih čim temeljitteje predstavimo Evropsko unijo in njene zanimivosti. 

Naše dejavnosti lahko spremljate na šolski spletni strani in Facebooku EPAS Gimnazije Ormož