Klet muzej Brumen

Domačini so ponosni na obnovljeno »Cimpračo« in »Klet« muzej Brumen. Slednja je stara vsaj 255 let, o čemer priča izklesana letnica 1757 nad vrati. “Cimprača” je zgradba zgrajena iz lesenih brun, ostrešje je povezano z lesenimi klini in krito s slamo, okna so majhna z vgrajenimi železnimi križi, tla so iz zbite gline, stare opeke in lesenih desk. Brumnovi imajo »cimpračo« v lasti že tretjo generacijo, strokovnjaki pa so jo uvrstili v najožji izbor sedemnajstih najbolj uspešno prenovljenih objektov kulturne dediščine v Sloveniji!

»Klet« muzej Brumen

Koračice 57, 2258 Sveti Tomaž

+386 41 396 508

www.kletmuzejbrumen.si