Gasilski muzej PGD Miklavž pri Ormožu

Gasilski muzej PGD Miklavž pri Ormožu

Muzej nam pričara bogato zgodovino kraja Miklavž pri Ormožu in zgodovino domačega gasilskega društva. Gasilski muzej je bil odprt 20.10. 2009.

Ob bogatem fotografskem in arhivskem gradivu so razstavljeni številni predmeti, ki so jih uporabljali domači gasilci skozi zgodovino pri svojem delu. Predstavljena je največja zbirka motornih brizgaln na Štajerskem. Prav posebna in zelo redka je ročna gasilska brizgalna iz leta 1888. Razstavljenih je veliko uniform, med njimi originalna iz leta 1921, ko je bilo društvo tudi ustanovljeno. Razstavljenih je veliko medalj, odlikovanj, filatelija v gasilstvu, gasilske razglednice iz leta 1924 in zborniki gasilskih društev. Na ogled so postavljena pokrivala in gasilske čelade iz časa Avstro – Ogrske do danes


Ogled po predhodni najavi oziroma dogovoru:


Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu 30

2275 Miklavž pri Ormožu
+386 41 388 059 (Mirko Fekonja) 
e-mail: fekonja.mirko@siol.net